enero 26th, 2022595 As obras realizáronse no Concello de Amoeiro, na parroquia de Santa María de Amoeiro, no casco urbano, concretamente na rúa Campo de Souto no mes de novembro do ano 2021. Esta rúa contaba cunha rede de abastecemento municipal, pero tiña unha antigüidade de máis de 40 anos, polo que presentaba importantes problemas e deficiencias que era preciso subsanar de forma urxente. Coa execución das obras descritas acadáronse os obxectivos inicialmente pretendidos coa instalación dunha nova rede de abastecemento, o que terá, sen dúbida, una afección directa sobre a vida e saúde da xente e tamén sobre o propio medio ambiente. A...

abril 12th, 20210190 Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 AMOEIRO es uno de los ayuntamientos beneficiarios del Plan Marco de Mejora de caminos municipales de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER). La subvención de 28.138,00 € servirá para ejecutar el PROYECTO DE MEJORA DE CAMINOS EN ARRUXO ...