Corporación

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AMOEIRO
Rafael Rodríguez Villarino Alcalde-Presidente
Susana Rodríguez Estévez Vogal
Adolfo González Nóvoa Voceiro
Ramón Martínez Araújo Vogal
Marina Estévez González Vogal
José Luís González López Vogal
José Ángel Sampayo Fernández Voceiro
Ricardo Fernández Rodríguez Vogal
Óscar Vázquez Rodríguez Vogal
Manuel Rodríguez Álvarez Vogal
Manuel Araújo Iglesias Voceiro XEIDA