Corporación

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AMOEIRO
José Luis González López Alcalde-Presidente
Susana Rodríguez Estévez Vogal
Adolfo González Nóvoa Voceiro
María Adelina Dieguez Álvarez Vogal
Edgar Caride Fernández Vogal
María Jose Gil Francisco Vogal
José Ángel Sampayo Fernández Voceiro
Óscar Vázquez Rodríguez Vogal
Ricardo González Pérez Vogal
Sonia Caride Conde Vogal
Agustín Vega Fuente Voceiro