OBRA MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA CAMPO DO SOUTO EN AMOEIRO

OBRA MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA CAMPO DO SOUTO EN AMOEIRO

As obras realizáronse no Concello de Amoeiro, na parroquia de Santa María de Amoeiro, no casco urbano, concretamente na rúa Campo de Souto no mes de novembro do ano 2021. Esta rúa contaba cunha rede de abastecemento municipal, pero tiña unha antigüidade de máis de 40 anos, polo que presentaba importantes problemas e deficiencias que era preciso subsanar de forma urxente.

Coa execución das obras descritas acadáronse os obxectivos inicialmente pretendidos coa instalación dunha nova rede de abastecemento, o que terá, sen dúbida, una afección directa sobre a vida e saúde da xente e tamén sobre o propio medio ambiente.

A financiación desta obra desenrolouse cos fondos propios do Concello de Amoeiro, e a través de cofinanciamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocaron para o ano 2021.

ANTES

DESPOIS

Posts relacionados

Leave a Reply