Bases dunha praza temporal de Auxiliar Administrativo no Concello de Amoeiro

Bases dunha praza temporal de Auxiliar Administrativo no Concello de Amoeiro

Bases do proceso selectivo

Publícanse as referidas bases de acordo co establecido na convocatoria publicada no BOP da provincia de Ourense de data 22 de xuño de 2018, subliñando que o prazo de presentación de solicitudes rematará ás 14:00 horas do vindeiro 29 do mes en curso.

A inscrición no devandito procedemento selectivo poderase realizar no rexistro de entrada do Concello de Amoeiro ou, alternativamente, mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Posts relacionados

Leave a Reply