Horarios Definitivos do Transporte Intermunicipal de Amoeiro

Horarios Definitivos do Transporte Intermunicipal de Amoeiro

Durante longos meses de negociacións, nos que o Concello de Amoeiro propuxo múltiples alternativas e ata dúas alegacións ante as propostas da XUNTA de Galicia sen que esta respondera a ningunha de elas, chégase, finalmente, a estes horarios e expedicións do Transporte Intermunicipal de Viaxeiros de Autobús no noso municipio.

É hora de que a cidadanía use e valore os horarios e rutas ós que poden acceder neste momento, e transmitan o seu sentir ó Concello de Amoeiro. Unha vez recibidas as impresións da veciñanza, daremos resposta ás mesmas tanto de xeito individual como mediante reunións colectivas de ser o caso.

Mentres, deixamos os horarios de transporte regular recibidos das empresas ALFER e Autos Abel González. Ademais destes servizos de transporte regular colectivo de viaxeiros informase da existencia do transporte escolar que segue a ser realizado pola empresa MONBUS.


Posts relacionados

Leave a Reply