Declaración Institucional no Día Internacional da Muller 2017

Declaración Institucional no Día Internacional da Muller 2017

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FEMP 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 2017

polobotrato_rrssO 8 de marzo é o Día Internacional da Muller. É un día de reivindicación, de denuncia e de reflexión que concita innumerables manifestacións contra a violencia machista e permite poñer en evidencia as discriminacións que as mulleres seguen padecendo para acceder en igualdade a un emprego, á educación ou á sanidade.

Somos conscientes dos avances normativos que se sucederon para dar recoñecemento e promover a igualdade entre mulleres e homes: desde a Carta de Nacións Unidas, aprobada en 1945, ata o Tratado de Funcionamento da Unión Europea de 1957 e, por suposto, a nosa Constitución, que consagra a igualdade como un valor, como un principio e como un dereito fundamental.

Porén, os acordos internacionais, o dereito comunitario europeo e as leis e demais normas promulgadas nos ámbitos nacional e autonómico, que obrigan a aplicar o enfoque de xénero en todas as políticas públicas tratando de previr condutas discriminatorias, non bastan para garantir a efectividade do principio de igualdade e o imprescindible cambio de mentalidade en todos os ámbitos da realidade social, cultural e económica.

Por iso, o 8 de marzo é unha xornada para denunciar as moitas formas de discriminación por razón de xénero que continúan arraigadas na nosa sociedade, e supón un reto que os Gobernos Locais afrontan con determinación cotiá, conscientes da súa importancia non só como dereito humano básico, senón tamén como elemento esencial para a convivencia, progreso e desenvolvemento social e económico sustentable.

Todo sucede nun lugar. Por iso, é o ámbito local o motor de cambio idóneo para a evolución de todas as sociedades que claman vivir e ser representadas en igualdade e que esixen a refundación dunha realidade que permita a todas as persoas desenvolverse plenamente sen distinción.

Concellos, Deputacións, Consellos e Cabidos Insulares, auténticos coñecedores das necesidades reais da cidadanía e conscientes da potencialidade da igualdade, son e queren seguir sendo actores clave no deseño e aplicación de plans e estratexias transversais, que asumen a igualdade como eixo vertebrador e tarefa prioritaria na súa actividade diaria.

Un ano máis, os Gobernos Locais españois queren que o Día Internacional da Muller sirva para mobilizar a persoas de todo o mundo e convidalas a debater as maneiras de impulsar o empoderamento das mulleres, erradicar a violencia contra elas en todas as súas formas e reafirmar o seu compromiso cunha sociedade xusta que, a pesar dos obstáculos, permanece intacto.

En liña coa Axenda 2030 e cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, Concellos de toda España impulsan o desenvolvemento de políticas que tratan de poñer fin ás brechas na igualdade de xénero e apoian accións concretas e reais para eliminar os obstáculos que impiden que homes e mulleres gocen dunhas mesmas condicións para acceder a oportunidades e recursos.

Por todo iso, os Gobernos Locais reunidos na FEMP:

– Convidamos a todas as Entidades Locais a adherirse a esta Declaración e sumámonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade e exento de violencia de xénero, xa que a súa erradicación é determinante para camiñar cara á igualdade real entre homes e mulleres.

– Reafirmamos o noso compromiso cos dereitos humanos e, en consecuencia, cos dereitos das mulleres, coa igualdade real de oportunidades entre homes e mulleres e facemos explícito o noso recoñecemento a cantos contribuíron co seu labor e esforzo á erradicación das situacións de desigualdade xa superadas, á vez que reiteramos a nosa firme determinación de avanzar na superación daquelas que aínda perviven hoxe en día.

– Insistimos en a necesidade de que continúen implantándose políticas encamiñadas a fomentar o emprego e o emprendemento feminino, máis educación para a igualdade de oportunidades, maior incorporación das mulleres na sociedade da información e máis apoio ás mulleres que viven no ámbito rural.

– Non son posibles as políticas de igualdade sen os Concellos. Por ese motivo, reivindicamos a necesidade de dotar ás Entidades Locais das competencias nesta materia así como de suficientes medios e recursos para, en colaboración co Goberno e as CC.AA., asegurar a implementación adecuada de todas as políticas e iniciativas necesarias para garantir a igualdade de xénero, o empoderamento das mulleres e os seus dereitos en todos os nosos pobos e cidades.

Posts relacionados

Leave a Reply